لیست اخبار صفحه :1
بازدید معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بازدید معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با همراهی رئیس و معاونین درمان، غذا و دارو، توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رؤسای بیمارستانهای شهید محمدی، کودکان بندرعباس و جمعی از مدیران دانشگاه از مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص)، بیمارستان شهیدمحمدی و کودکان بندرعباس بازدید کرد.